Hissautomat eller paternosterverk?

Både hissautomaten och paternosterverket är olika typer av lagerautomater. Dessa två är de vanligaste varianterna av lagerautomater.

Lagerautomater används för förvaring på en liten yta och i det fallet funkar en hissautomat eller paternosterverk likvärdigt.

Men givetvis finns det några skillnader som jag tänkte prata om här.

Skillnaden mellan hissautomat och paternosterverk

En hissautomat har två sektioner med hyllplan. I mitten av hissautomaten sitter en kran som hämtar hyllplanen till en plocköppning. Paternosterverket är som en band där alla hyllor är ihoplänkande och där bandet rör sig i samma riktning när en hylla ska visa sig i plocköppningen.

Fördelar hissautomat

I hissautomaten kan man lagra tyngre produkter. Dessa kan också vara i olika storlekar. En hissautomat kan också vara större, både högre, bredare och djupare än ett paternosterverk.

Fördelar paternosterverk

Paternosterverket är bra om man har många små produkter i samma storlek. Då kan man allra bäst utnyttja paternosterverket. Du kan också köpa paternosterverk i mindre modeller så den får bättre plats om du har små ytor. Paternosterverket är lite enklar i konstruktionen jämfört med hissautomater. Det gör att paternosterverket är billigare och är lättare att underhålla.

Men vilket ska jag välja?
Ja det är frågan: hissautomat eller paternosterverk? Saken är ganska enkel. Har du stora och tunga produkter eller är de av olika storlek så väljer du en hissautomat. Har du många mindre och lika stora produkter så väljer du paternosterverket.

Sen kan det ju vara så att du har ont om plats. Då är det ett paternosterverk som passar bäst. Har du mer gott om plats och mycket produkter som ska få plats i lagerautomaten så kan du välja en hissautomat modell större.

För att få råd och tips kan du kontakta en försäljare av lagerautomater. Hen kan oftast besöka ditt företag och sedan föreslå det som passar er bäst.